Lotterie - Äischdaller Super 11

Lotterie - Äischdaller Super 11

LU
De Comité vun der Alliance Äischdall freet sech geschwënn den neien zweeten Terrain anzeweien.

Freet iech mat eis a gitt Deel vum Projet:

Sechert iech ee symbolescht Stéck Gras vum neien Terrain an d’Chance an eiser grousser Lotterie ze gewannen.

Billjeeë kritt ee bei de Comitésmemberen, de Spiller, iwwer „info@alliance-aischdall.lu“ a bei den Heemmatcher an der Buvette ze kafen.

D’Zéiung ass am September 2021 an der Paus vun engem Heemmatch!

Mir soen Iech VILLMOOLS MERCI am Viraus!

FR

Le comité de l'Alliance Äischdall est heureux d'inaugurer prochainement le nouveau deuxième terrain de football.

Réjouissez-vous avec nous et faites partie du projet :

Recevez un morceau d'herbe symbolique du nouveau terrain et la chance de gagner notre grande loterie.

Les billets peuvent être achetés auprès des membres du comité, des joueurs, via "info@alliance-aischdall.lu" et lors des matchs à domicile dans la buvette.

Le tirage au sort aura lieu en septembre 2021 pendant la pause d'un match à domicile !

Nous vous disons MERCI BEAUCOUP !

#ALLIANCEAISCHDALL